fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Dziedziczenie

  dziedziczenie testamentowe

  Dziedziczenie ustawowe i testamentowe a środki zgromadzone w OFE

  Dziedziczenie ustawowe i testamentowe to nie dla każdego jasne i klarowne pojęcia, zwłaszcza w kontekście dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie OFE i subkoncie ZUS.

  CZYTAJ

  2016-11-09-opinie-o-votum

  Opinia klientki VOTUM

  Pani Lucyna nie wiedziała, że ma prawo ubiegać się środki zgromadzone na kontach zmarłego męża w OFE i ZUS dopóki nie skontaktował się z nią przedstawiciel VOTUM SA. Dowiedz się, w jaki sposób pomogła jej firma, jaką ma o niej opinię i w jaki sposób uzyskano na jej rzecz należne pieniądze.

  CZYTAJ

  dziedziczenie ustawowe

  Czym jest dziedziczenie ustawowe?

  Rozróżniamy dziedziczenie testamentowe i ustawowe. Z tym pierwszym będziemy mieli do czynienia w przypadku, kiedy spadkodawca pozostawił ważny testament. Jeśli tak się nie stało – dziedziczenie będzie następować zgodnie z kodeksem cywilnym. Jest to tak zwane dziedziczenie ustawowe. Zobacz, kto zgodnie z ustawą może dziedziczyć po zmarłym i w jakiej kolejności.

  CZYTAJ

  pieniadze zus

  Czy możliwe jest dziedziczenie składek ZUS?

  Dziedziczenie składek ZUS jest prawem przysługującym uposażonym lub spadkobiercom. Jednak ZUS nie zgłosi się do rodziny zmarłego z informacją o przysługującym prawie i nie wypłaci tych świadczeń automatycznie. To na rodzinie zmarłego i uposażonych ciąży obowiązek powiadomienia odpowiedniego organu o śmierci bliskiego przedstawiając wymagane dokumenty. Jak to zrobić?

  CZYTAJ

  Spadek po rodzicach

  Jak uzyskać spadek po rodzicach?

  Aby uzyskać spadek po rodzicach należy przede wszystkim ustalić, czy rodzice pozostawili po sobie testament, w którym wskazali komu i w jakiej części chcieli pozostawić swój majątek. Spadek nabyć można na podstawie testamentu albo ustawy. Jednak to właśnie testament ma pierwszeństwo przed przepisami dziedziczenia. W jaki sposób dochodzić należnego spadku i ustalić jego wysokość? O tym w artykule.

  CZYTAJ

  Kiedy umiera bliska osoba, często pojawia się kwestia związana z przejęciem pozostawionego przez nią spadku. Teoretycznie zasady obejmowania majątku po zmarłym są jasne, jednak w praktyce nierzadko okazuje się, że kwestia dziedziczenia nie zawsze jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać.

   

  Dziedziczenie – rodzaje

   

  Przede wszystkim należy ustalić, czy dziedziczenie jest ustawowe czy testamentowe. Wiele zależy od tego, czy zmarły spisał swoją ostatnią wolę, gdzie wyszczególnił komu przypada jego majątek, co dokładnie otrzymują poszczególne osoby lub w jakich proporcjach należy podzielić pozostawiony przez niego dobytek.
  Jeżeli jednak zapis testamentowy nie został sporządzony, to znaczy, że obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Własność zmarłego trafia wtedy do poszczególnych członków rodziny, ewentualnie gminę lub Skarb Państwa. Jednak nie w każdym przypadku kolejność dziedziczenia jest oczywista, a czasem okazuje się też, że potencjalni spadkobiercy nie wiedzą o tym, że jednak sporządzono testament.
  Właśnie w takich przypadkach niezbędna okazuje się pomoc kancelarii odszkodowawczej, która udziela porad prawnych, mając na uwadze indywidualną sytuację każdego klienta.

   

  Szczególne przypadki

   

  Nie każdy wie, że dziedziczenie jest możliwe nawet wtedy, gdy umiera były małżonek – można wtedy przejąć środki z ZUS i OFE. Otrzymanie pieniędzy w spadku jest jednak możliwe tylko w niektórych sytuacjach, dlatego warto sprawdzić, komu przysługuje do prawo do zgromadzonych zasobów.
  Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy zmarły pozostawia po sobie długi – wtedy spadkobierca powinien jak najlepiej poznać swoje prawa i dowiedzieć się na jakich zasadach możliwe jest wtedy dziedziczenie. Im większa jest jego wiedza, tym łatwiej będzie mu przejść przez ten proces.
  Dodatkowe informacje, które mogą okazać się pomocne, można znaleźć w zamieszczonych wyżej artykułach.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^