fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Dziedziczenie

  Dziedziczenie OFE

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Dziedziczenie /

  Czy po rozwodzie można odziedziczyć środki OFE?

  Czy po rozwodzie można odziedziczyć środki OFE?

  wspólnota majątkowa

  Zgodnie z prawem po rozwodzie pieniądze zgromadzone na rachunku OFE również wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków i podlegają jego podziałowi. Środki przypadające w wyniku tego byłemu współmałżonkowi, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu.

   

  W szczególnych przypadkach zamiast wypłaty transferowej były małżonek może otrzymać środki w ramach wypłaty jednorazowej – stanie się tak na przykład w przypadku, kiedy wnioskodawca będzie emerytem lub osiągnie wiek wskazany w przepisach.

   

  Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka otwartego funduszu albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem tego funduszu a jego małżonkiem.

   

  A co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na rachunku OFE w przypadku śmierci członka OFE? Czy były małżonek może liczyć na wypłatę tych środków? Z takim zapytaniem zwróciła się do nas pani Maria, której były mąż zmarł kilka lat po rozwodzie.

   

  Analiza sprawy i wywiad przeprowadzony z klientką pozwolił na ustalenie, iż pani Maria po rozwodzie nie złożyła wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku OFE. Wbrew obawom pani Marii – środki te nie przepadły i po przeprowadzonym przez VOTUM S.A. postępowaniu zostały wypłacone na rachunek OFE klientki.

   

  Jako to możliwe? Ustawa przewiduje wypłatę środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z jego śmiercią w dwóch częściach. Pierwszą jest część należna małżonkowi zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, drugą jest część należna osobie wskazanej (uposażonej) przez zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego.

   

  małżonek dziedziczenie

   

   

  Zgodnie z przepisami otwarty fundusz emerytalny dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek zmarłego małżonka w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

   

  Jeżeli więc małżonkowie pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej, to na rachunek OFE małżonka, zostanie przelana połowa zgromadzonych środków. Natomiast w sytuacji, gdy małżonek nie ma rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i nie założy go samodzielnie, to fundusz, w którym gromadzone były środki, zobowiązany jest taki rachunek założyć. Podstawą do wypłaty będą więc stosunki majątkowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^