fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Dziedziczenie

  Dziedziczenie ustawowe

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Dziedziczenie /

  Czym jest dziedziczenie ustawowe?

  Czym jest dziedziczenie ustawowe?

  dziedziczenie ustawowe

  Dziedziczenie to przejście majątku zmarłego na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych zwanych spadkobiercami. Przez dziedziczenie spadkobierca nabywa wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Podstawą dziedziczenia może być wyrażona w testamencie wola spadkodawcy albo przepisy prawa cywilnego.

   

  W związku z tym rozróżniamy dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Z tym pierwszym będziemy mieli do czynienia w przypadku, kiedy spadkodawca pozostawił ważny testament. Ma ono pierwszeństwo przed dziedziczeniem z ustawy.

   

  Kiedy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym?

   

  Zatem gdy sporządzono testament, nie dochodzi do dziedziczenia ustawowego, chyba że z przyczyn przewidzianych prawem nie może dojść do dziedziczenia testamentowego.

   

  Dziedziczenie ustawowe będzie miało miejsce, gdy:

  • spadkodawca nie sporządził testamentu,
  • testament jest nieważny,
  • gdy osoby wskazane jako spadkobiercy zrzekają się spadku albo nie mogą być spadkobiercami.

   

  Natomiast sama kolejność osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego określana jest w zależności od stopnia pokrewieństwa.

   

  Kolejność osób uprawnionych do dziedziczenia

   

  Według przepisów pierwszeństwo do spadku przypada dzieciom oraz małżonkowi zmarłego. Będą dziedziczyć oni w równych częściach, z tym zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli dziecko zmarłego nie dożyło otwarcia spadku, jego udział w spadku przypada w równych częściach jego dzieciom.

   

  Może się zdarzyć, że zmarły nie posiadał dzieci – wówczas jego spadek odziedziczą jego małżonek i rodzice – rodzice otrzymają po jednej czwartej spadku, a pozostała część przypadnie małżonkowi.

   

  Jeśli natomiast zmarły nie miał ani dzieci, ani małżonka – spadek będzie przypadał w równych częściach jego rodzicom. Gdyby jeden z rodziców nie dożył otwarcia spadku, jego część będzie przypadała rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Może się również zdarzyć, ze ktoś z rodzeństwa zmarłego również nie dożyje otwarcia spadku – wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadnie jego zstępnym.

   

  ustawowe dziedziczenie

   

  W przypadku, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. Małżonek zmarłego, który dziedziczy wraz z rodzicami i rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy wynosi połowę spadku. Gdy brak jest zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

   

  W przypadku, gdy brak jest zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy – dziedziczą oni w częściach równych. Gdy któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, ich miejsce zajmują ich zstępni. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

   

  W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych pasierbom.

   

  Jeżeli brak jest małżonka spadkodawcy, jego krewnych i pasierbów, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

   

  Kolejność dziedziczenia ustawowego w pigułce:

  1. dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. małżonek, dzieci i wnuki spadkodawcy (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział po nim obejmują jego zstępni);
  3. małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych);
  7. pasierbowie (gdy nie żyją nawet dziadkowie spadkodawcy);
  8. gmina lub Skarb państwa( gdy nie ma nawet pasierbów).

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^