fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Dziedziczenie

  Spadek po rodzicach

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Dziedziczenie /

  Jak uzyskać spadek po rodzicach?

  Jak uzyskać spadek po rodzicach?

  Spadek po rodzicach

  Śmierć rodziców z pewnością jest traumatycznym przeżyciem dla wielu osób. Niełatwo się z nią pogodzić i na pewno wywołuje wiele emocji. Niestety, osoby, które przeżyły śmierć rodziców  nie zawsze mogą się oddać spokojnemu przeżywaniu żałoby. Niekiedy konieczne jest dopełnienie wielu formalności, związanych nie tylko z organizacją pogrzebu, ale także z dziedziczeniem po rodzicach. To trudna kwestia, tym bardziej, że wiąże się z tak bolesną kwestią jak utrata rodziców. Warto jednak wiedzieć więcej na ten temat. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak wygląda nabywanie spadku po rodzicach, kto może dziedziczyć i jaką część majątku rodziców przypadka po ich śmierci dzieciom.

   

  Aby uzyskać spadek po rodzicach należy przede wszystkim ustalić, czy rodzice pozostawili po sobie testament, w którym wskazali komu i w jakiej części chcieli pozostawić swój majątek. Spadek nabyć można na podstawie testamentu albo ustawy. Jednak to właśnie testament ma pierwszeństwo przed przepisami dziedziczenia. To niezwykle ważny dokument, jednak nie dla każdego oczywiste jest sporządzenie go na jakiś etapie swojego życia. W sytuacji gdy nie wiemy, w jaki sposób nabędziemy spadek po rodzicach, warto upewnić się, czy zmarli najbliżsi członkowie naszej rodziny sporządzili tego typu dokument. Może się okazać, że rodzice ujęli nas w testamencie i precyzyjnie wskazali, jaki fragment majątku nam przeznaczyli. Jednak jeśli nie istnieje taki dokument, nie oznacza to, że dzieci pozbawione zostaną spadku po rodzicach. Przepisy polskiego prawa przewidziały taką sytuację i w odpowiedni sposób zabezpieczyły dzieci na wypadek śmierci rodziców.

   

  Kto jest uprawniony do dziedziczenia?

   

  Jeżeli jednak rodzice nie pozostawili po sobie testamentów, to wówczas mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, czyli regulowanym przez przepisy Księgi czwartej Kodeksu Cywilnego, tytuł II – Dziedziczenie ustawowe. Znajdziemy tam regulacje prawne, dotyczące sytuacji, w której zmarli nie sporządzili testamentu i dzieci, aby nabyć spadek po rodzicach, muszą stosować się bezpośrednio do przepisów prawa.

   

  Do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłych należą:

  • małżonek,
  • zstępni (np. dzieci, wnuki),
  • rodzice,
  • rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy,
  • dziadkowe,
  • gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

   

  Jak wynika z powyższego, z mocy ustawy w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Ich udziały w spadku są równe, jednak część przypadająca małżonkowi spadkodawcy nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

   

  Jak wyliczana jest wysokość spadku po rodzicach?

   

  Przykładowo jeśli spadek po rodzicach chce odziedziczyć dwoje dzieci, a żyje jeszcze jeden z rodziców, to po śmierci drugiego z rodziców dzieci oraz współmałżonek otrzymają w spadku po 1/3 majątku. Gdyby któreś z dzieci zmarło przed śmiercią swojego rodzica (tzn. nie dożyło otwarcia spadku), przypadającą mu część majątku spadkowego odziedziczą w równych częściach jego dzieci.

   

  jak uzyskać spadek po rodzicach

   

  Niezależnie jednak od tego czy spadkodawca uwzględnił dzieci w testamencie, czy dziedziczą one zgodnie z zasadami ustawy, należy potwierdzić swoje prawo do spadku po zmarłym. Można to zrobić w sądzie lub u notariusza. Wybór sposobu potwierdzenia prawa do spadku jest dobrowolny.

   

  Niewielu ludzi, którzy nie są zawodowymi prawnikami, wie, jak dokonać potwierdzenia prawa do spadku po rodzicach lub jego odrzucenia. Warto pamiętać, że aby tego dokonać, należy zwrócić się do notariusza lub zrobić to we właściwym sądzie.

   

  Spadek po rodzicach zwolniony z podatku

   

  Warto pamiętać, że w przypadku spadków i darowizn przekazanych osobom najbliższym, do których między innymi należą dzieci przysługuje zwolnienie od podatku. Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy w ciągu 6 miesięcy od podpisania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnienia się sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłosić ten fakt właściwemu urzędowi skarbowemu.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^