• Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Dziedziczenie

  Spadek po rodzicach

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Dziedziczenie /

  Jak uzyskać spadek po rodzicach?

  Jak uzyskać spadek po rodzicach?

  Spadek po rodzicach

  Aby uzyskać spadek po rodzicach należy przede wszystkim ustalić, czy rodzice pozostawili po sobie testament, w którym wskazali komu i w jakiej części chcieli pozostawić swój majątek. Spadek nabyć można na podstawie testamentu albo ustawy. Jednak to właśnie testament ma pierwszeństwo przed przepisami dziedziczenia.

   

  Kto jest uprawniony do dziedziczenia?

   

  Jeżeli jednak rodzice nie pozostawili po sobie testamentów, to wówczas mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

   

  Do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłych należą:

  • małżonek,
  • zstępni (np. dzieci, wnuki),
  • rodzice,
  • rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy,
  • dziadkowe,
  • gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

   

  Zatem z mocy ustawy w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Ich udziały w spadku są równe, jednak część przypadająca małżonkowi spadkodawcy nie może być mniejsza niż 1/4.

   

  Jak wyliczana jest wysokość spadku po rodzicach?

   

  Przykładowo jeśli spadek po rodzicach chce odziedziczyć dwoje dzieci, a żyje jeszcze jeden z rodziców, to po śmierci drugiego z rodziców dzieci oraz współmałżonek otrzymają w spadku po 1/3 majątku. Gdyby któreś z dzieci zmarło przed śmiercią swojego rodzica (tzn. nie dożyło otwarcia spadku), przypadającą mu część majątku spadkowego odziedziczą w równych częściach jego dzieci.

   

  jak uzyskać spadek po rodzicach

   

  Niezależnie jednak od tego czy spadkodawca uwzględnił dzieci w testamencie, czy dziedziczą one zgodnie z zasadami ustawy, należy potwierdzić swoje prawo do spadku po zmarłym. Można to zrobić w sądzie lub u notariusza. Wybór sposobu potwierdzenia prawa do spadku jest dobrowolny.

   

   

  Spadek po rodzicach zwolniony z podatku

   

  Warto pamiętać, że w przypadku spadków i darowizn przekazanych osobom najbliższym, do których między innymi należą dzieci przysługuje zwolnienie od podatku. Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy w ciągu 6 miesięcy od podpisania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnienia się sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłosić ten fakt właściwemu urzędowi skarbowemu.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie

  ^