fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Prawo spadkowe

  Odrzucenie spadku po rodzicach

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Prawo spadkowe /

  Czy dziecko może odrzucić spadek po rodzicach?

  Czy dziecko może odrzucić spadek po rodzicach?

  odrzucenie-spadku

  Wcześniej pisaliśmy już o tym, jak uzyskać spadek po rodzicach. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też po prostu spadek odrzucić. I tej ostatniej możliwości dotyczy dzisiejszy wpis.

   

  Odrzucenie spadku po rodzicach przez osobę dorosłą

   

  Osoby dorosłe mogą odrzucić spadek po rodzicach w taki sam sposób, w jaki zrobiłyby to samo ze spadkiem po innych osobach.

   

  Dziedziczenia można się zrzec zarówno za życia spadkodawcy jak i po jego śmierci. Aby zrzec się spadku za życia spadkodawcy, konieczne jest sporządzenie umowy przez notariusza, między spadkodawcą a spadkobiercą. Osoba taka traktowana jest tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku i jej udział przypadnie pozostałym spadkobiercom. Po śmierci spadkodawcy nie można zrzec się dziedziczenia, gdyż nie jest możliwe zawarcie stosownej umowy.

   

  Na odrzucenie spadku, spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o podstawie powołania (termin ten nie musi być liczony od dnia śmierci spadkodawcy, czyli od tzw. otwarcia spadku). Chcąc odrzucić spadek należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem lub odpowiedni wniosek w Sądzie Rejonowym Wydziale Cywilnym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która odrzuca spadek. Odrzucenie spadku przed notariuszem, dla swojej ważności, wymaga formy aktu notarialnego.

   

  O ile pełnoletnie osoby same mogą taki spadek odrzucić, o tyle małoletnie dzieci w dokonaniu tej czynności potrzebują pomocy. Jeśli chodzi o odrzucenie spadku po jednym z rodziców, konieczna będzie pomoc drugiego rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  spadek-po-rodzicach-odrzucenie

   

  Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

   

  Jeżeli chcemy odrzucić spadek za nasze dziecko, musimy w pierwszej kolejności odrzucić spadek w swoim imieniu. Według przepisów pierwszeństwo do spadku przypada dzieciom oraz małżonkowi osoby zmarłej. Będą dziedziczyć oni w równych częściach z tym zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

   

  W polskim prawodawstwie rozróżniamy tzw. czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zwykły zarząd. Odrzucenie spadku za małoletnie dziecko jest uznawane za czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka. Oznacza to, że na dokonanie tej czynności, konieczne jest zezwolenie sądu rodzinnego.

   

  Zatem chcąc odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, niezbędną czynnością jest złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym, w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Sąd rozpatrując sprawę będzie oceniał między innymi legalność czynności i jej celowość, tj. czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi dobro dziecka. Konieczne będzie zatem wykazanie, że rzeczywiście wysokość długów przekracza wartość stanu czynnego spadku.

   

  Dopiero po otrzymaniu prawomocnej zgody sądu na odrzucenie spadku, można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem. Należy zrobić to przed upływem ustawowego terminu biegnącego dalej po wydaniu przedmiotowego zezwolenia. W sądzie bądź u notariusza koniecznie trzeba powołać się na otrzymaną zgodę sądu.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^