fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Prawo spadkowe /

  System Rejestrów Państwowych – co to jest?

  System Rejestrów Państwowych – co to jest?

  urząd prawo spadkowe

  Od dnia 1 marca 2015 r. funkcjonuje System Rejestrów Państwowych, stworzony na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego”. Elektroniczna rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów zastąpi prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

   

  Co to oznacza w praktyce?

   

  System Rejestrów Państwowych zapewnia wszystkim urzędom dostęp do ogólnopolskich baz danych, obejmujących m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych czy aktów stanu cywilnego.  Dzięki temu, w dowolnym urzędzie gminy złożymy wniosek o wydanie dowodu osobistego, a w wybranym przez siebie urzędzie stanu cywilnego uzyskamy m.in. odpis aktu stanu cywilnego.

   

  UWAGA! Nawet jeśli wymagany akt stanu cywilnego nie znajduje się jeszcze w Rejestrze, wniosek złożony w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie zrealizowany w ciągu 7 – 10 dni

   

  rejestr

   

  Na wniosek możliwe jest również uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   

  Co zmieniło wprowadzenie Rejestru Stanu Cywilnego?

   

  Pani Barbara urodziła się w Krakowie. W tym mieście również wyszła za mąż. Po ślubie wyjechała w celach zawodowych do Sopotu. Na miejscu okazało się, że Pani Barbara powinna możliwie pilnie dołączyć do działu kadr swój odpis aktu małżeństwa.

   

  • PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY

   

  Pani Barbara musiałaby udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Z pewnością, wiązałoby się to dla niej nie tylko z niedogodnością i kosztami związanymi z podróżą, lecz również z koniecznością wzięcia urlopu.

   

  • PO STWORZENIU REJESTRU

   

  Pani Barbara może udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego w Sopocie. Po złożeniu wniosku, od ręki uzyska niezbędny dokument.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^