fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Subkonto zus i konto ofe

  Wypłata gwarantowana z ZUS

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Subkonto zus i konto ofe /

  Czym jest wypłata gwarantowana z ZUS?

  Czym jest wypłata gwarantowana z ZUS?

  wypłata gwarantowana

  We wcześniejszych artykułach podkreślaliśmy, że środki zgromadzone na rachunku emerytalnym zmarłego członka OFE są dziedziczone przez osoby uposażone lub spadkobierców. Zapewnia to możliwość wykorzystania pieniędzy, które były regularnie odkładane na rachunku emerytalnym, a ze względu na śmierć członka funduszu przed przejściem na emeryturę, nie zostały przez niego wykorzystane na zapewnienie godnej „jesieni życia”.

   

  Co jednak w sytuacji, gdy posiadacz rachunku emerytalnego zdążył przejść na emeryturę i zmarł po kilku latach jej pobierania? Czy „niewykorzystane” środki mogą trafić do osób uposażonych bądź spadkobierców, jak to ma miejsce we wcześniej opisywanej sytuacji?

   

  Dziedziczenie środków emerytalnych po emerycie

   

  Otóż osoba, która nabyła prawo do emerytury kapitałowej, może wskazać imiennie jedną lub kilka osób uposażonych, na rzecz których po jego śmierci ma nastąpić wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwana wypłatą gwarantowaną.

   

  Osoba uposażona nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta pobierającego emeryturę nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono mu to świadczenie.

   

  Czym jest wypłata gwarantowana?

   

  Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między kwotą środków zewidencjonowanych na subkoncie, a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie.

   

  wyplata gwarantowana zus

   

  Jeżeli emeryt wskazał kilka osób uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w wypłacie gwarantowanej, to udziały tych osób są równe. Emeryt może również uposażyć osobę spoza kręgu krewnych, ale wyłącznie za pisemną zgodą swojego współmałżonka. Zgoda taka nie będzie wymagana, jeżeli jako osoby uposażone emeryt wskaże dzieci własne, współmałżonka i przysposobione, wnuki, rodzeństwo oraz rodziców, w tym ojczyma, macochę i osoby przysposabiające.

   

  Emeryt może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby uposażone zamiast albo oprócz już wyznaczonych osób, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w wypłacie gwarantowanej, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując nikogo.

   

  Wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią emeryta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby uposażonej, przypada w równych częściach pozostałym osobom uposażonym, chyba że emeryt zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

   

  Brak wskazania osoby uposażonej oznacza wskazanie jako osoby uposażonej małżonka, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności ustawowej. Natomiast gdy nie posiada małżonka, z którym pozostawał we wspólności ustawowej, wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku i dziedziczona będzie zgodnie z testamentem lub ustawą.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^