fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Zwrot kosztów pogrzebu

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Zwrot kosztów pogrzebu

  zasiłek pogrzebowy

  Czy ubezpieczyciel ma prawo potrącić zasiłek pogrzebowy?

  Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń, przysługujących po śmierci bliskiej osoby. Czy ubezpieczyciel może potrącić jego kwotę z wypłacanego odszkodowania?

  CZYTAJ

  zwrot kosztów pogrzebu

  Jak uzyskać z banku zwrot kosztów pogrzebu?

  W związku ze śmiercią posiadacza rachunku, bank ma obowiązek wypłacić kwotę wydaną na jego pogrzeb ze środków zgromadzonych na rachunku. Koszty pogrzebu mogą być pokryte z tych pieniędzy tylko wtedy, gdy nie zostały opłacone z innych źródeł np. z zasiłku pogrzebowego. Jeżeli nie pokrył on jednak w całości kosztów pogrzebu, to mogą być one refinansowane z pieniędzy zgromadzonych na koncie zmarłego.

  CZYTAJ

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^