fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zwrot kosztów pogrzebu

  Zwrot kosztów pogrzebu

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Zwrot kosztów pogrzebu /

  Jak uzyskać z banku zwrot kosztów pogrzebu?

  Jak uzyskać z banku zwrot kosztów pogrzebu?

  zwrot kosztów pogrzebu

  W związku ze śmiercią posiadacza rachunku, bank ma obowiązek wypłacić kwotę wydaną na jego pogrzeb ze środków zgromadzonych na rachunku. Należy podkreślić, że koszty pogrzebu mogą być pokryte z tych pieniędzy tylko wtedy, gdy nie zostały opłacone z innych źródeł np. z zasiłku pogrzebowego.

   

  Jeżeli jednak zasiłek pogrzebowy nie pokrył w całości kosztów pogrzebu, to w pozostałej części mogą być one refinansowane z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego.

   

  Bank jest zobowiązany wypłacić zwrot kosztów pogrzebu do wysokości dodatniego salda rachunku. Nie ma on zatem prawa wypłacić więcej niż suma środków zgromadzonych na rachunku. Co ważne, wypłacona kwota nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

   

  Wysokość wypłaty nie może przekroczyć kosztów organizacji pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Ocena, które koszty są zgodne z tymi zwyczajami należy do banku. Bank nie powinien jednak odmówić pokrycia kosztów wystawienia nagrobka, trumny, miejsca pochówku, odzieży dla zmarłego czy uroczystości pogrzebowej.

   

  Wypłata następuje do rąk osoby, która przedstawiła w banku rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów  pogrzebu. Nie ma znaczenia, czy wnioskujący o zwrot kosztów pogrzebu jest spadkobiercą zmarłego, czy nie. Osoba ta nie musi również posiadać dowodu zawarcia umowy rachunku bankowego.

   

  pogrzebu koszty

   

  Spadkobiercy zmarłego posiadacza rachunku mogą jednak decyzję banku o wypłacie danej kwoty kwestionować w sądzie, jeśli twierdzą, że była ona wypłacona niesłusznie tj. wypłacona suma jest wyższa niż koszt pogrzebu zgodny ze zwyczajami w środowisku zmarłego posiadacza rachunku lub zwrot kosztów pogrzebu nastąpił do rąk osoby nieuprawnionej.

   

  Należy pamiętać, że koszty pochówku nie mogą być pokryte z rachunku wspólnego, którego współposiadaczem był zmarły.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^